Mozzartks

Sajti www.mozzartks.com nuk do të ketë qasje në periudhën prej orës 23:00 deri. 08:00.

Mjetët tuaja do të bartën në platformën tjetër www.sportwin365.com e cila ka ofertë më të mirë duke pasur edhe kazino, lloto dhe lucky 6, do të keni qasje llogarisë suaj si më parë dhe të gjitha aktet e kyqjës do të mbesin të njejta.

Për të gjitha pyetjet kontaktoni në emailin: [email protected]Sajt www.mozzartks.com nece biti dostupan u periodu od 23:00 do 08:00 casova.

Sredstva ce Vam biti preneta na drugoj platformi www.sportwin365.com koja ima bolju ponudu ukljucujuci kazino, lloto, lucky 6, i imacete isti pristup vasem nalogu kao i do sada kao i svi postupci prilikom logovanja ostace isti.

Za sva pitanja kontaktirajte nas na email: [email protected]

© 2020 Mozzartks | 18+