lojërat

Futboll
Basketboll
Tenis
Hendboll
Volejboll
Vaterpollo
Bejsboll
Hokej
Ragbi
SPECIAL FAULI I PARË (SFP)
Nëntakimi Shenja Përshkrimi i nëntakimit
2 SFP 2 Faulin e parë në ndeshje do ta shkaktojë ekipi i paraqitur si mysafir
1 SFP 1 Faulin e parë në ndeshje do ta shkaktojë ekipi i paraqitur si vendas
Luajtja në ekipin i cili do ta shkaktojë faulin e parë në ndeshje