kontrollimi i tiketit

shenoni numrin kontrolluës të tiketit