tiketi live kliko në kuoten në listë
livebet

Fshij te gjitha

Numri i çifteve: 0
Shuma e përgjithshme: 0,00
Shuma (EUR)
kuota shumë e madhe
pagesa minimale është 0,20 EUR
pagesa minimale është 0.2 EUR
bastvënia shumë e madhe! Bastvenia maksimale për këtë kombinim është EUR
Fitimi (EUR) 0,00
Në takim ka ardhur deri te ndryshimi i kuotave
kuota shumë e madhe
pagesa minimale është 0,20 EUR
pagesa minimale është 0.2 EUR
bastvënia shumë e madhe! Bastvenia maksimale për këtë kombinim është EUR
biletën: 0,00
0